Opatření na dny 25.-26.10.2021

Na základě doporučení Krajské epidemiologické komise v Moravskoslezském kraji uděluji na dny 25. a 26.10.2021 ředitelské volno.
Školní jídelna nebude vařit, školní družina bude v provozu od 6:30 do 14:30 hodin.

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 21.10.2021

Beseda se spisovatelkou

Ve středu 13. října žáci 8. a 9. tříd navštívili ve Střeše besedu spisovatelky Markéty Harasimové. Přijela žákům představit knihu Osmnáct, která zpracovává problém bulimie. Kromě povídání o této nemoci vyprávěla také o svém povolání spisovatelky i o svých jiných knihách. Děti také mohly pokládat různé otázky, na které jim paní Harasimová ochotně odpovídala.

Autor: Regina Hackenbergová Dne: 19.10.2021

Letáčky SVČ Bruntál

Leták 1 >>
Leták 2 >>
Leták 3 >>

Autor: SVČ Bruntál Dne: 19.10.2021

Přebor školy

Po dvou letech se ve čtvrtek 14.10.2021 uskutečnil šachový turnaj o přeborníka školy.
Po sedmi kolech a po urputných soubojích tento titul získal na prvním stupni Jirka Tiahnibok z 5.A a na druhém stupni Petr Galáš ze 7.B.
Zajímavé partie sehrály holky Alžběta Poštulková a Eliška Zadovei z 8.B a svým výkonem potěšili oba prvňáčci Vojta Rybár a Lukáš Lanči z 1.A.
O urputnosti zápasů svědčí i to, že mezi 4. - 11.místem je rozdíl pouze jednoho bodu. Úroveň partií výrazně ovlivnila dlouhá přestávka a protože při pravidelné přípravě mohlo být pořadí i výrazně jiné může být pouze jediný závěr:VYHRÁLI VŠICHNI

Autor: Ivan Hába Dne: 14.10.2021

Návštěva městské knihovny - 6. ročníky

Ve dnech 7. a 8. října byly naše šesté třídy pozvány, aby se přišly podívat do městské knihovny. Zde na ně čekala paní knihovnice, aby dětem tuto instituci představila, připomněla jim, jak se zde máme chovat a také jak se orientovat a hledat knihy v knihovním fondu. Snad žáky tato krátká návštěva přesvědčila, že nemusí mít strach zavítat do knihovny i odpoledne ve svém volném čase.

Autor: Regina Hackenbergová Dne: 13.10.2021

Den zdraví v 5.A

Světový den výživy jsme si připomněli také v naší třídě. V rámci tohoto projektového dne jsme si pomocí různých aktivit přiblížili problematiku zdraví, zdravého životního stylu či zásad zdravého stravování. Nechyběla ani pohybová chvilka, hra s touto tématikou a plnění pracovních listů.
Z oblíbených domácích receptů jsme si zhotovili zdravou kuchařku a svačinku z mrkvové pomazánky, kterou jsme si sami připravili, jsme ochutnali na čerstvě upečeném semínkovém chlebíčku. A že to byla dobrota!

Autor: Iva Ondrová Dne: 13.10.2021

K tokům Opavy

Za velmi pěkného počasí se čtvrťáci a páťáci vypravili 27. září v rámci projektu Region na vycházku kolem řeky Opavy.
Po úvodním seznámení s cílem výuky se vydali k tokům a soutokům Bílé Opavy, Střední Opavy, Černé Opavy a Opavy.
Trasu zaznamenávali do turistické mapy města, pozorovali změny přírody v porovnání s poznatky z jarní vycházky.
Zkušenosti a zážitky se jistě stanou tématem pro výtvarné či slohové zpracování.

Autor: J. Sztuková, I. Ondrová, H. Michálková Dne: 13.10.2021

Projekt REGION

Poslední zářijové pondělí strávili i ostatní žáci osmých tříd každoročním projektem REGION na téma „Historie města“. Počasí nám přálo, a tak byla trasa docela dlouhá. Prvním stanovištěm byl kostel svatého Michaela archanděla a náměstí Svatého Michala, kdy měli žáci za úkol náš kostel namalovat. Nejpovedenější práce patří Tobiáši Janečkovi (8. A).
V průběhu celého dopoledne poslouchali žáci výklad o historii našeho města, památných místech Vrbna i bývalých firmách, které kdysi zaměstnávaly naše rodiče či prarodiče. Žáci pracovali s mapou a pracovním listem, zaznamenávali naši trasu nebo některá ze stanovišť, jako byla např. nejstarší zástavba v našem městě, dřívější chudobinec na Žižkově ulici.
Osmáci se dozvěděli spoustu zajímavých historických faktů. Vědí, čí jména najdeme na boční straně kostela a proč tam vůbec jsou, kolik věží měl náš vrbenský kostel původně mít nebo kdy jsme u nás naposledy mohli navštívit kino. Snad jim alespoň některá z informací utkví v paměti.

Autor: Bronislava Zvědělíková Dne: 10.10.2021

Letáčky SVČ Bruntál

Leták 1 >>
Leták 2 >>

Autor: SVČ Bruntál Dne: 10.10.2021

Region 2.A

V úterý 27.9.2021 se naše třída vypravila na podzimní vycházku po naší obci, aby si splnila úkoly projektu Region.
Všichni jsme si ukazovali, kde bydlíme, kudy chodíme do školy. Po cestě jsme pozorovali a poznávali dopravní značky. Na cestu nám k tomu krásně svítilo sluníčko, byl nádherný podzimní den.
Ve škole si každý svůj domov výtvarně zachytil a připsal i svou adresu.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 5.10.2021

Projekt REGION s 8. C

Dne 27. září, v pondělí před státním svátkem, jsme se se třídou 8. C vydali v rámci Projektu REGION na procházku po Vrbně a přitom jsme se seznamovali se zajímavými historickými místy nebo památkami našeho města. Žáci zároveň vyplňovali pracovní list a do mapy zakreslovali trasu, kterou jsme společně prošli, a také zajímavá místa spojená s historií Vrbna, například Zámeček Grohmann, Pomník obětem první světové války na hřbitově, Pamětní reliéf obětem první světové války na straně kostela, kamenný kříž a povodňový pomník na ulici Střelniční a další historické zajímavosti. Celé dopoledne probíhalo v pohodové atmosféře, ke které přispělo i pěkné počasí.

Autor: Regina Hackenbergová Dne: 3.10.2021

Projekt Region ve 2. B

Děti z 2.B se 24.9. v rámci Regionu vydali do Železné. Podívali jsme se, kde bydlí někteří naši spolužáci. Těšíme se na další vycházky.

Autor: Lenka Michálková Dne: 3.10.2021

Projekt Region v 1. B

V pondělí 27. 9. jsme i my prvňáci vyrazili poznávat krásy Vrbna pod Pradědem v rámci projektu Region. Začali jsme u naší školy a postupně prošli všechna důležitá místa města. Obešli jsme kostel sv. Michaela, prošli kolem fotbalového stadionu, pošty, Městského úřadu i vlakového nádraží. Důležité značky míst si děti lepily také do mapy. Cestou jsme si řekli mnoho informací o bezpečném chování a poznávali jsme také dopravní značky. Nakonec jsme se vrátili zpátky do školy, kde už na nás čekal zasloužený oběd.

Autor: Eliška Vidlařová Dne: 3.10.2021

Mirkův pramen

Poprvé navštívily některé děti 1. A Mirkův pramen pod Vysokou horou. Žáci se v projektu Region seznámili s chatou Andělka a Sokolka, spočítali letokruhy pořezaných stromů a po svačince si cestou zpět zopakovali dopravní značky v okolí školy.

Autor: Ivana Dluhá Dne: 3.10.2021

FOTOREPORTÁŽ Z WORKSHOPU 6.A

V pondělí 20.9.21 se třída 6.A zúčastnila workshopu, na kterém se dozvěděla něco o práci řezníka a malíře. Nejenže si žáci poslechli zajímavé povídání, ale ledasco si i sami vyzkoušeli.
Více >>

Autor: Lenka Jaklová Dne: 3.10.2021

Oznámení

Dne 17.9.2021 v době od 7:15 do 18:00 hodin nepůjde ve všech školních budovách elektřina. Proto nebude školní jídelna vařit. Děti půjdou normálně do školy, ale v tento den budou bez oběda, takže bude vhodná větší svačina. Výuka proběhne dle možností podle rozvrhu.

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 13.9.2021

ADAPTAČNÍ KURZ 6.A

V pátek 10.9. se třída 6.A zúčastnila adaptačního kurzu.
Více >>

Autor: Lenka Jaklová Dne: 13.9.2021

První školní den

Ve středu 1.9. před osmou hodinou se i v naší škole rozezněly hlasy žáků od první do deváté třídy. Po povinném „kovidovém“ testování a slavnostním zahájení v kmenových třídách si starší žáci připomněli školní řád a bezpečnost ve škole. A potom už byl prostor na prázdninové zážitky.
Naši nejmladší v prvních třídách byli přivítáni nejen svými třídními učitelkami a jejich asistentkami, ale i vedením školy a zástupci města. Na lavicích děti objevily balíček se školními potřebami a dárky, které jim připravili pracovníci města a městské knihovny. I prvňáčci se museli testovat. Za pomoci rodičů děti vše bez problému zvládly.
Všichni si přejeme, aby ten letošní školní rok byl konečně normální. Tak si držme pěsti, ať to vyjde.

Autor: L. Šajerová Dne: 4.9.2021

Rozdělení žáků 1. tříd

Žáci byli rozděleni do jednotlivých tříd viz. příloha.
Rozdělení žáků >>

Autor: Ludmila Šajerová Dne: 30.8.2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok bude zahájen 1.9.2021 v 8:00 v kmenových třídách.
1. a 2. ročníky budou umístěny na budově č. III. (zelená na Bezručově ulici), 3. – 5. ročníky na pavilonu a 6. – 9. ročníky na hlavní budově na ulici Školní.
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem FFP2, dětem postačí ochranná rouška.
Stejně jako v ostatních školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků. První test se provede první den školního vyučování a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. K dispozici budou šetrné antigenní testy, stejně jako v závěru minulého školního roku.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (musí doložit certifikát o očkování nebo potvrzení lékaře).
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. V těchto případech dítě nemusí používat ochranu dýchacích cest ve třídě při výuce.
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky – zdravotní důvody potvrzené lékařem).
Věřím, že všichni podpoříme úspěšné zahájení školního roku a přispějeme tím k tomu, aby škola vyučovala prezenční formou po celý školní rok. Není sebemenší důvod se obávat šetrné formy testování, protože tím ochráníme nejen zdraví vašich dětí, ale i zdraví dětí ostatních rodičů i zdraví zaměstnanců školy.

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 20,8,2021

Informace školní jídelny k zahájení školního roku 2021/2022

- první den 1. 9. ve škole, je nutné si oběd přihlásit, další dny jsou pro pravidelné strávníky (žáky), přihlášeny automaticky
- výdej v tento den 9,00 - 11,00 hod
- čip na obědy zůstává

PŘIHLÁŠENÍ 1.TŘÍDY
NUTNÉ PŘIJÍT OSOBNĚ, KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY
- čip 130,- kč (záloha platba hotově)
- vyplnění přihlášky ke stravování PODPIS RODIČŮ
- podklady k platbě trvalým příkazem 19-19728771/0100 520,- kč , variabilní symbol bude přidělen
30.8. - 31.8. 9,00 - 13,00 hod
1.9. 8,00 - 12,00 hod

Autor: Renata Suchánková Dne: 20,8,2021

Sportovní den mládeže s TAJV

Čtvrtek 12.8.2021 v čase od 9:00 - školní hřiště
Na turnaji se bude soutěžit v tenise, házené, fotbale, florbale, frisbee, basketbalu a stavebnici Seva.
Více informací najdete také na našich stránkách www.tajv.cz.
Plakát >>

Autor: Jan Váňa Dne: 4.8.2021

Když sluníčko přálo čtvrťákům…PROJEKT REGION 23.6.2021

Ještě ráno to na nebi vypadalo všelijak. Sluníčko se však nakonec umoudřilo, mráčky rozehnal vítr a my mohli vyrazit směr vrbenské nádraží.
Náš plán byl jasný – motoráčkem do Karlovic, z Karlovic pěšky do Vrbna. Cestou jsme si připomněli vše, co víme o ekosystémech řeka a louka, pozorovali jsme hospodářská zvířata a jejich mláďata, pojmenovávali jsme hmyz i rostliny.
Nezapomněli jsme ani na vydatnou svačinu v trávě a samozřejmě hru, u které jsme se dobře bavili.
Bylo to prostě príma dopoledne, na které jen tak nezapomeneme…

Autor: Iva Ondrová Dne: 24.7.2021

Projekt Region

Dne 23. června 2021 se děti ročníku 7.B v rámci projektu Region – Společnosti, organizace a firmy, zúčastnily exkurze u rodinné společnosti Paňák-plasty ve Vrbně pod Pradědem, která je jednou z menších firem, která působí na trhu v oblasti výroby lisovacích nástrojů a zpracování plastů.
Žáci se do firmy měli možnost podívat za doprovodu jednatelky společnosti, Nadi Paňákové. Ta děti provedla nejenom administrativní budovou, ve které je umístěna místnost k produkci výrobků pro farmaceutický průmysl, ale také vedlejší lisovnou, nástrojárnou a prohlídku prostor zakončila jejich skladem. Vyprávění bylo pro děti velice poutavé. Měly možnost ve dvou skupinkách nahlédnout až přímo ke strojům, které vyrábějí výrobky či koukat pod ruce samotným pracovníkům při výrobě daných forem.
Dětem se exkurze ve firmě velice líbila. Mnoho dětí vznášelo plno zajímavých dotazů. Nejvíce je ale zaujal nově zakoupený lis s robotem, kterého při práci pozorovaly několik minut.
Po ukončení exkurze byl žákům rozdán pracovní list/mapa, kde plnili ve skupince zadané úkoly.
Na závěr byly žáci provedeny vrbenskou „průmyslovou zónou“, kde jsou umístěny velké společnosti jako Odetka a. s., ATQ s. r. o., OpaPlast s. r. o., atp.

Autor: S. Jägermanová, M. Šajer Dne: 24.7.2021

Pasování prvňáků a druháků na čtenáře

Dne 1.června se žáčci 1.tříd vypravili do naší městské knihovny, kde byli slavnostně pasováni na čtenáře. Naši druháci se pasovali na čtenáře hned o den později.
Všem se v knihovně určitě moc líbilo. Paní knihovnice si pro nás připravily bohatý a zábavný program. Děti si odnesly domů pěkné zážitky, různé upomínkové předměty a veselou knihu o písmenkách, kterou si o prázdninách určitě rády přečtou.
Děkujeme zaměstnancům naší knihovny za pěkné zpestření výuky čtení a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.
Všem žákům i dospělým přeji krásné léto, mnoho nových a úžasných zážitků a ty nejbáječnější prázdniny na světě.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 16.6.2021