Jak druháky pasovali na malé čtenáře

Ve středu 12. října nás moc pěkně přivítali v naší vrbenské knihovně, kde pro děti zástupci knihovny připravili slavnostní pasování na čtenáře.
Všechny děti druhých tříd statečně předvedly své čtenářské dovednosti, zasoutěžily si mezi sebou a pobavily se nad dobrodružnými příhodami. Všichni dostali v knihovně na památku pěkný čtenářský deník, do kterého si budou zaznamenávat své čtenářské zkušenosti. Ti nejsoutěživější obdrželi za své výkony krásnou knihu a jiné odměny.
Setkání v knihovně se nám moc líbilo. Děkujeme!

Autor: Lenka Redlichová Dne: 19.10.2016

Přespolní běh 5.tříd

Dne 16.září si žáci 5.tříd měli možnost vyzkoušet rychlost a vytrvalost v přespolním běhu. Na start závodu se postavilo 16 děvčat a 18 chlapců. Trať zvládli všichni sportovci. Stupně vítězů obsadili tito běžci: 1. místo Jan Noháček, Pavla Smudalová, 2. místo Roman Marek, Magda Míčková, 3. místo Lukáš Buršík, Adriana Škopová

Autor: Daniela Němcová Dne: 19.10.2016

Projekt třídy 1. A - ZOO Olomouc

Dne 3. 10. 2016 navštívili žáci 1. A zoologickou zahradu v Olomouci. Všichni sledovali zvířata při krmení, seznámili se s jejich chovem. Ve škole pak ve skupinách tvořili nástěnné obrazy. Projekt všechny děti zaujal.

Autor: I. Dluhá Dne: 13.10. 2016

DĚTSKÝ ZDRAVOVĚDNÝ KVÍZ DR. CHYTROLÍNA

V družině, ve III. oddělení, proběhla soutěž pro všechny děti: DĚTSKÝ ZDRAVOVĚDNÝ KVÍZ DR. CHYTROLÍNA. S dětmi jsme nejdříve prošli všechny otázky, zodpověděli dotazy týkající se kvízu a následně děti začaly kroužkovat správné odpovědi. Otázek bylo celkem 15. Všechny děti přistupovaly k jednotlivým otázkám velmi zodpovědně a snažily se, aby neudělaly zbytečnou chybu. Pro všechny děti měl kvíz velký význam – důležité informace (např. jak se zachovat, když máš volat záchranku, jak se chránit před klíštětem, jak zastavit krvácen í z nosu, co uděláš, když tě bodne včela apod.) Zdravovědného kvízu se zúčastnilo celkem 18 dětí.

Autor: Drlíková J., Hošková D. Dne: 13.10. 2016

Přespolní běh

Je podzim, čas přespolních běhů.
Žáci naší školy se 22. 9. 2016 zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ZŠ pořádaného, jako každoročně, základní školou v Břidličné. V okresním kole měřili síly běžci 8 základních škol bruntálského okresu. Naši sportovci si vybojovali přední místa jak v jednotlivcích, tak všechna přední místa v družstvech.
Běhalo se za krásného slunečného počasí po dobře připravených tratích nad Břidličnou.
Přespolní běh - více>>
Přespolní běh - výsledky>>

Autor: Pavla Kolářová Dne: 11.10.2016

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 22. 9. 2016 se 12 žáků a 10 žaček II. stupně naší školy, kteří byli úspěšní ve školním kole, zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 12. škol okresu v jednotlivých kategoriích a dle výsledků si nevedli špatně. Děvčata v kategorii III.(ročník 2005-2003) se umístila na 4. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 4. místě, chlapci kat. III.(ročník 2005-2003) na 6. místě a chlapci kat. IV.(8. a 9. třída) na 2. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístil Lukáš Bulava (kat. IV.) na 5. místě. Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina.
(Pozn. - do soutěže šestičlenných družstev se započítávalo umístění čtyř nejlepších.)
Přespolní běh - výsledky>>

Autor: Miroslav Šajer Dne: 11.10.2016

Projekt Region – 4. ročník

Dne 23.9. se žáci 4. ročníku věnovali v Projektu Region vodstvu. Nejdříve se seznámili s toky řek na mapě a zakreslili si je. Připomněli si význam a důležitost vody. Přečetli si pověsti o vrbenských řekách. Pak už obě třídy vyrazily na vycházku k řekám a jejich soutokům.
4.B využila pěkného slunného dne i ke krátkému pobytu na hřišti v Mnichově.

Autor: Iva Bártková Dne: 9.10. 2016

Přespolní běh - školní kolo

Ve 3. týdnu měsíce září se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p.P. Běželo se na trati dlouhé 970 m , stejné pro všechny kategorie, v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci a žákyně, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 78 chlapců, 61 děvčat – celkem tedy 139 běžců.
Celkovými vítězi a přeborníky školy se stali Lukáš Bulava (9.A) a Eva Lacková (6.A). V soutěži družstev vyhrála děvčata ze 6.A ve složení Lacková E., Treimerová E., Kopová J., Šichová T. a družstvo chlapců z 9.B ve složení Drtil P., Pechal P., Pospíšil M., Škop K.
Všem blahopřejeme.
Přespolní běh - hoši>>
Přespolní běh - dívky>>

Autor: Šajer M., Němcová N. Dne: 9.10. 2016

Velká cena M. Albrechtic

V sobotu 24.9.2016 byla zahájena šachová sezona Velkou cenou Města Albrechtic. Po prázdninách deset odvážlivců jelo reprezentovat naši školu ve třech kategoriích a všichni si zaslouží ocenění za bojovnost. Příjemným překvapením byli především starší žáci, kdy v konkurenci více jak dvaceti hráčů Dominik Matocha obsadil třetí, Adam Řeháček čtvrté místo a Jana Matušková byla mezi dívkami nejlepší. Ale na začátek sezony je i umístění Tomáše Štochla a Radka Krömera v první polovině velmi solidní.
Velmi sympatický výkon podal mezi benjamínky Honzík Novotný, který válcoval všechny své soupeře, a jen mladická nezkušenost zabránila dotáhnout některé partie do vítězného konce. Nejvíce se začátek sezony podepsal na výkonech mladších žáků, kteří si jistě spraví chuť na dalších turnajích.

Autor: Ivan Hába Dne: 3.10.2016

Region - Kde bydlím já

Žáci 1. A navštívili v rámci projektu region bydliště svých spolužáků. Namalovali své domy a seznámili se s názvy ulic ve Vrbně pod Pradědem.

Autor: I. Dluhá Dne: 3.10.2016

Podzimní sportovní den

Druhý zářijový pátek využili žáci základní školy ke sportování. Za pěkného počasí vyrazily první, druhé a třetí třídy do přírody v okolí města, aby si ověřily své fyzické schopnosti. Žáci čtvrtých až devátých tříd si změřili své síly a šikovnost na připravených sportovních stanovištích. Mezi nejatraktivnější disciplíny určitě patřila opičí dráha a hod na plechovky. Po těžkých bojích byla pomyslnou bronzovou medailí oceněna 9. A, stříbro šlo za žáky 7. B a vítězem se stala 5. B. Těmto třídám byly předány sladké odměny. Všem přejeme hodně úspěchů při dalším sportovním dnu.

Autor: L. Šajerová Dne: 21.9.2016

Zahájení školního roku v 1. třídách

Po prázdninovém odpočinku se žáci vrátili do svých tříd a společně s učiteli zahájili nový školní rok. Do školy přišlo i 41 prvňáčků se svými rodiči a prarodiči. Zatímco ti starší a ostřílení vběhli do školy s výrazem lovce nejlepšího místa na sezení, prvňáčci, plni očekávání a nových zážitků, vcházeli do tříd ostýchavě. I letos naše nejmladší přivítali zástupci školy p. ředitel Zdeněk Bártek a zástupkyně p. Ludmila Šajerová a také zástupci města p. starostka Květa Kubíčková a místostarostka Pavla Müllerová, které přinesly dětem pěkné dárky.

Autor: L. Šajerová Dne: 4.9.2016

Škola ZŠ Vrbno druhá nejlépe sportující v okrese

Po skončení všech sportovních soutěží ve školním roce 2015/2016 pořádaných okresní radou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), byly sečteny všechny body za umístění v okresních kolech (4,3 a 2 body) a za účast v nich (1 bod). Vyhrála ZŠ Rýmařov (57 bodů) před naší školou ZŠ Vrbno p. P. (42 bodů) a Gymnáziem Krnov (26 bodů).

Autor: Miroslav Šajer Dne: 4.9.2016

Zahájení školního roku 2016 – 2017

Školní rok 2016 – 2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 hodin v kmenových třídách:
1. - 2. třídy budova III (zelená)
3. – 5. třídy pavilon
6. – 9. třídy budova IV (hlavní)

Více>>

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 22.08.2016

Informace školní jídelny

Výběr stravného:
25. – 30. 8. 2016 - od 10,00 do 12,00 h
cizí strávníci 5. - 9. 9.2016

Autor: Renata Suchánková Dne: 22.08.2016